1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: ĐỖ VĂN QUYẾN
Mã số thuế: 0108568006
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT NAM TỪ LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu