1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: PHẠM VĂN TỰ
Mã số thuế: 2802587509
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT NHƯ THANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu