1
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Điện thoại: 02543876219
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC TRANG
Mã số thuế: 3502383746
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT PHÚ MỸ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu