1
Tỉnh thành : THỪA THIÊN HUẾ
Người đại diện: LÊ VĂN DŨNG
Mã số thuế: 3301642292
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT PHÚ VANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu