1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 38590196
Người đại diện: NGUYỄN SƠN
Mã số thuế: 0315515034
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT QUẬN 5

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu