1
Tỉnh thành : LÀO CAI
Điện thoại: 02143871208
Người đại diện: NINH VĂN THANH
Mã số thuế: 5300761156
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT SA PA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu