1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Tài khoản thu bằng biên lai
Mã số thuế: 0108563424-023
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT SÓC SƠN – UBND XÃ TIÊN DƯỢC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu