1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 02433835354
Người đại diện: Bùi Huy Tuấn
Mã số thuế: 0108563600-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT SƠN TÂY-PHƯỜNG NGÔ QUYỀN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu