1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Người đại diện: HOÀNG VĂN MINH
Mã số thuế: 2500621665
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI- CCT TAM ĐẢO