1
Tỉnh thành : LONG AN
Người đại diện: LÊ TẤN LỘC
Mã số thuế: 1101903218
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT TÂN TRỤ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu