1
Người đại diện: Phạm Hữu Luyến
Mã số thuế: 3401180531-007
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 30/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT TÁNH LINH – ĐỒNG KHO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu