1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Xuân Tình
Mã số thuế: 0108562212-020
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT THẠCH THẤT – XÃ DỊ NẬU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu