1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Người đại diện: PHẠM NGỌC NGHĨA
Mã số thuế: 6200101172
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT THAN UYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)