1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hồ Ngọc Châu
Mã số thuế: 3101064816-015
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT TUYÊN HÓA – XÃ NAM HÓA

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu