1
Tỉnh thành : SƠN LA
Người đại diện: TRẦN VĂN NAM
Mã số thuế: 5500577690
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT VÂN HỒ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu