1
Điện thoại: 02513861129
Người đại diện: Nguyễn Thị Liễu
Mã số thuế: 3603612086-009
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 26/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT VĨNH CỬU-XÃ MÃ ĐÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu