1
Tỉnh thành : QUẢNG NINH
Điện thoại: 02033889221
Người đại diện: ĐỖ THÀNH NAM
Mã số thuế: 5701971182
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT CÔ TÔ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu