1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Đức Hiển
Mã số thuế: 0108566288-001
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT -CCT GIA LÂM – XÃ NINH HIỆP 1

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu