1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0433854262
Người đại diện: PHẠM VĂN CHƯƠNG
Mã số thuế: 0108567605
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT – CCT PHÚ XUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu