1
Tỉnh thành : BẮC NINH
Người đại diện: Ngô Văn Chi
Mã số thuế: 2301076493-002
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – PHƯỜNG TRANG HẠ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu