1
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Người đại diện: NGUYỄN ĐĂNG DUNG
Mã số thuế: 6001660176
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 14/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BIÊN LAI – CCT HUYỆN KRÔNG NĂNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu