1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: Đào Quang Vượng
Mã số thuế: 0201921811-001
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT DƯƠNG KINH-PHƯỜNG ĐA PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu