1
Tỉnh thành : QUẢNG NAM
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HUỆ
Mã số thuế: 4001167601
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QL-CCT TIÊN PHƯỚC