1
Người đại diện: Lê Mạnh Hùng
Mã số thuế: 4101533756-022
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT TP. QUY NHƠN – PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Quy Nhơn