1
Người đại diện: Nguyễn Hồng Thái
Mã số thuế: 4101533756-016
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT TP. QUY NHƠN – PHƯỜNG QUANG TRUNG

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Quy Nhơn