1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hoàng Văn Giáp
Mã số thuế: 3101064830-002
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ – CCT QUẢNG NINH -AN NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu