1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 02963772349
Người đại diện: LÊ VĂN NHỜ
Mã số thuế: 1602090482
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ – CCT TRI TÔN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu