1
Tỉnh thành : SÓC TRĂNG
Điện thoại: 02993876250
Người đại diện: TRẦN VĂN THỊNH
Mã số thuế: 2200756206
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL – CCT KẾ SÁCH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu