1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Người đại diện: LÊ TUẤN TÚ
Mã số thuế: 4201825833
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL – CCT VẠN NINH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu