1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 02963826833
Người đại diện: PHAN VĂN SĂNG
Mã số thuế: 1602093892
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT AN PHÚ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu