1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0432242082
Người đại diện: PHẠM THANH PHONG
Mã số thuế: 0108565982
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT BẮC TỪ LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu