1
Tỉnh thành : QUẢNG TRỊ
Người đại diện: ĐOÀN MINH CHIẾN
Mã số thuế: 3200686783
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT CỒN CỎ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu