1
Tỉnh thành : HÒA BÌNH
Điện thoại: 02183827188
Người đại diện: BÙI NHƯ IN
Mã số thuế: 5400502740
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT ĐÀ BẮC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu