1
Tỉnh thành : KIÊN GIANG
Điện thoại: 02973821012
Người đại diện: QUẢNG THỊ GIANG
Mã số thuế: 1702150512
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT GIỒNG RIỀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu