1
Tỉnh thành : TIỀN GIANG
Điện thoại: 0733772001
Người đại diện: THÂN VĂN DÙNG
Mã số thuế: 1201597892
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN CAI LẬY

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)