1
Tỉnh thành : LẠNG SƠN
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN ANH
Mã số thuế: 4900839765
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN HỮU LŨNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu