1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Điện thoại: 02043881016
Người đại diện: Trần Khánh
Mã số thuế: 2400855966-013
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN LẠNG GIANG – XÃ DƯƠNG ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu