1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Người đại diện: Nguyễn Hồng Cử
Mã số thuế: 2400856007-024
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN TÂN YÊN -XÃ CAO XÁ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu