1
Tỉnh thành : BẮC NINH
Người đại diện: ĐỖ CÔNG TIẾN
Mã số thuế: 2301075475
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN THUẬN THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu