1
Tỉnh thành : HƯNG YÊN
Người đại diện: ĐẶNG CÔNG TRỰC
Mã số thuế: 0901048896
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT KIM ĐỘNG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu