1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: Hà Quyết Thành
Mã số thuế: 3101064679-015
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT LỆ THỦY –  TT KIẾN GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu