1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Ngô Thế Hải
Mã số thuế: 0108567154-012
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT MÊ LINH-XÃ HOÀNG KIM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu