1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Mã số thuế: 6200101214
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT PHONG THỔ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu