1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÔNG
Mã số thuế: 0108564682
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THẠCH THẤT

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu