1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Người đại diện: PHẠM NGỌC NGHĨA
Mã số thuế: 6200101165
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THAN UYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)