1
Tỉnh thành : HÀ NAM
Điện thoại: 02263880138
Người đại diện: LẠI PHÚ HOAN
Mã số thuế: 0700821509
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THANH LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu