1
Tỉnh thành : AN GIANG
Người đại diện: PHAN VĂN CÔI
Mã số thuế: 1602090443
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT THỊ XÃ TÂN CHÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu