1
Tỉnh thành : CAO BẰNG
Điện thoại: 02063826128
Người đại diện: LÊ CAO SƠN
Mã số thuế: 4800910894
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TRÙNG KHÁNH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu