1
Điện thoại: 02543727385-385424
Người đại diện: NGUYỄN MINH CƯỜNG
Mã số thuế: 3502383376
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu