1
Người đại diện: ĐỖ VĂN MINH
Mã số thuế: 2400855645
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CT BẮC GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu